Επιλογή ενός προπτυχιακού φοιτητή ως υποτρόφου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αμύντα Κωνσταντινίδη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 75298/07-06-2023 ενέκρινε:

Α) την επιλογή ως υποτρόφου για τη χορήγηση της υποτροφίας, του υποψήφιου με αριθμό αίτησης 60308/04-04-2023 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας δηλαδή της οικονομικής αδυναμίας καθώς  είναι πολύτεκνη οικογένεια (τέσσερα προστατευόμενα τέκνα) τα οποία και τα τέσσερα σπουδάζουν, οι τραπεζικές καταθέσεις έχουν πολλούς συνδικαιούχους, οι γονείς έχουν προβλήματα υγείας και οι δύο με μερική απώλεια όρασης και ο πατέρας με μηχανική υποστήριξη κατ’ οίκον και διακρίνεται  για τις σπουδές του διότι έχει περασμένα όλα τα μαθήματα από τα προηγούμενα έτη σπουδών του με Μ.Ο.Β. 8,02 και για το ήθος του όπως αποτυπώνεται από τις συστατικές επιστολές που κατέθεσε και

Β) τη μη χορήγηση της υποτροφίας, στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 57964/28-03-2023 διότι οφείλει ένα μάθημα και κατέθεσε ελλιπή δικαιολογητικά

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.

Αποτελέσματα υποτροφίας:
Συνημμένο