ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΚΑ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ., ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 (ΈΔΕΣΣΑ)

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΤΟ ΑΠΌ 16 ΜΑΙΟΥ 2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ 29ης -08-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Α.Π.13965/20-03-2017 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / Δ/ΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ:

1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

2. ΓΕΣΙΟΣ – ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

3. ΓΙΑΝΝΟΥΛΤΣΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ -ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ

4. ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

5. ΚΕΖΙΤΖΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

6. ΜΟΥΤΣΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

7. ΜΠΙΝΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

8. ΟΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

9. ΠΡΙΒΑΡΤΙΤΣΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

10. ΠΡΟΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ  ΩΣ ΜΗ ΠΛΗΡΟΥΝΤΕΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΙ:

1. ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

2. ΚΕΖΙΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

3. ΛΙΑΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

4. ΜΑΡΚΟΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

5. ΠΡΟΦΗΤΗΛΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟ ΚΩΝ/ΝΟΥ

 

 

Αποτελέσματα υποτροφίας: