ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΚΑ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ., ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 (ΈΔΕΣΣΑ)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΌΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ 13326/03-02-2017 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ  ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ:

1. ΓΕΣΙΟ – ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΤΡΥΦΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
2. ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
3. ΚΕΤΖΙΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
4. ΚΕΤΖΙΤΖΙΔΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
5. ΜΟΥΤΣΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΜΠΙΝΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΟΤΟΥΝΤΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
8. ΠΡΙΒΑΡΤΙΤΣΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
9. ΠΡΟΪΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
10. ΠΡΟΦΗΤΗΛΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.

Αποτελέσματα υποτροφίας: