ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΠΑΛ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 29021/23-07-2020 ενέκρινε:  

α) την επιλογή ως υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα των  υποψηφίων σπουδαστών ΕΠΑΛ με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης:

1

903/30-04-2020

2

835/27-03-2020

διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας  και συγκεκριμένα της φοίτησης σε ΕΠΑΛ της Μακεδονίας με ειδίκευση τεχνολογικούς τομείς και μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 16 με άριστα το 20, της οικονομικής αδυναμίας: διαθέτουν χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα  έναντι των άλλων συνυποψήφιων τους, μικρή συνολική αξία ακίνητης περιουσίας, στέρηση λόγω θανάτου του ενός τουλάχιστον εκ των γονέων τους και της διάκρισης για το ήθος και την επίδοση στις σπουδές τους και

 

β) τη μη χορήγηση της υποτροφίας  ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα στους υποψήφιους σπουδαστές ΕΠΑΛ με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης:

1

862/08-04-2020    

διότι δεν  πληροί την προϋπόθεση: της οικονομικής αδυναμίας

2

843/01-04-2020       

διότι δεν πληροί την προϋπόθεση: μέσος όρος βαθμολογίας, στο προηγούμενο έτος  ή εξάμηνο σπουδών δεκαέξι (16) και πάνω με άριστα το βαθμό είκοσι (20)

3

828/20-03-2020

διότι δεν πληροί την προϋπόθεση: α) στέρηση λόγω θανάτου του ενός τουλάχιστον εκ των γονέων του και β) της ειδίκευσης σε κάποια τέχνη (τεχνολογικό τομέα  ΕΠΑΛ)

4

863/08-04-2020

διότι δεν πληροί την προϋπόθεση  ειδίκευσης σε κάποια τέχνη (τεχνολογικό τομέα  ΕΠΑΛ)

5

844/01-04-2020

διότι δεν πληροί την προϋπόθεση  ειδίκευσης σε κάποια τέχνη (τεχνολογικό τομέα  ΕΠΑΛ)

6

842/01-04-2020

διότι δεν πληροί την προϋπόθεση  ειδίκευσης σε κάποια τέχνη (τεχνολογικό τομέα  ΕΠΑΛ)

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της πρόσκλησης χορήγησης της υποτροφίας.