ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 29027/27-02-2020  ενέκρινε:  

α) την επιλογή ως υποτρόφου για μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικές σπουδές στις θετικές επιστήμες στο εξωτερικό  ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα του υποψηφίου με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης: 834/27-03-2020 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της και συγκεκριμένα έχει τύχει βαθμό «άριστα» στο πτυχίο του, της οικονομικής αδυναμίας: διαθέτει χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα συγκριτικά με τους συνυποψηφίους του με χαμηλή αξίας ακίνητης περιουσίας και της καταγωγής.

β) τη μη χορήγηση της υποτροφίας εξωτερικού  ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα στους υποψήφιους με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης: 860/08-04-2020 και 830/26-03-2020 διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας για την αντιμετώπιση των σπουδών τους στο εξωτερικό και συγκεκριμένα διαθέτουν υψηλότερα εισοδήματα και ο  Νο 1 υποψήφιος διαθέτει μεγαλύτερη συνολική αξία ακίνητης περιουσίας από τον συνυποψήφιο τους που επιλέχθηκε.

 Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της πρόσκλησης χορήγησης της υποτροφίας.