ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΙ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25454/28-07-2016 ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ:

1. ΒΟΓΑ ΕΥΘΥΜΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

3. ΚΙΟΥΡΤΣΗ ΜΥΡΤΩ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

4. ΚΟΥΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

5. ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.