ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Η Τριμελής Επιτροπή στην από 19-07-2017  συνεδρίασή της αποφάσισε τη χορήγηση της υποτροφίας στον κ. Γκιόκα Γεώργιο του Κυριάκου, διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της, δηλαδή έχει υψηλό βαθμό στο πτυχίο του, χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα, μικρή ακίνητη περιουσία  και καταγωγή από τη Δυτική Θράκη σε αντίθεση με τους συνυποψήφιούς του: Βαγιωνά Φαίδωνα-Απόστολο του Χριστόδουλου,  ο οποίος έχει υψηλότερα οικογενειακά εισοδήματα, Κατσανεβάκη Ζαχαρούλα του Αθανασίου, η οποία έχει υψηλότερα οικογενειακά εισοδήματα, έχει ατομικά εισοδήματα και μεγάλη ακίνητη περιουσία και Κουκάκη  Στέλιο του Ιωάννη, ο οποίος χαμηλότερο βαθμό στο πτυχίο του και υψηλότερα οικογενειακά εισοδήματα.

Αποτελέσματα υποτροφίας: