ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΔΕΣΣΑ))

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 30197π.ε.21-9-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΔΕΣΣΑ)) ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ:

1. ΑΜΠΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

2. ΒΛΑΔΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

3. ΓΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

4. ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

5. ΓΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

6. ΛΙΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

7. ΒΑΣΔΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ.