ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ., ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 (ΈΔΕΣΣΑ)

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΤΟ ΑΠΌ 12 ΜΑΙΟΥ 2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ:

1. ΓΕΡΓΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ,

2. ΓΕΣΙΟΥ – ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

3. ΓΚΙΑΛΗ ΖΑΦΕΙΡΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

4. ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ,

5. ΜΑΡΚΟΥΖΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

6. ΝΟΥΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

7. ΠΑΣΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αποτελέσματα υποτροφίας: