ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ., ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 (ΈΔΕΣΣΑ)

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΤΟ ΑΠΌ 12 ΜΑΙΟΥ 2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ:

1. ΓΕΡΓΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ,

2. ΓΕΣΙΟΥ – ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

3. ΓΚΙΑΛΗ ΖΑΦΕΙΡΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

4. ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ,

5. ΜΑΡΚΟΥΖΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

6. ΝΟΥΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

7. ΠΑΣΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ