ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΔΕΣΣΑ)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 27756/26-06-2015 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΚΤΩ (8) ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014:

1. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

2. ΓΙΑΝΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3. ΚΩΤΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

4. ΚΑΤΣΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

5. ΛΕΪΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

6. ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

7. ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

8. ΜΟΥΣΙΟΥ ΦΛΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ.