ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 28818/04-09-2013 ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 18757/03-02-2014  ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΚΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΠΡΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ  ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ,ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ:

  1. ΒΛΑΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ,
  2. ΚΟΥΘΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,
  3. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
  4. ΤΑΞΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
  5. ΠΑΠΑΊΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
  6. ΓΚΟΥΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
  7. ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
  8. ΣΧΟΙΝΑ ΣΟΦΙΑ,
  9. ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ,
  10. ΒΟΓΚΟΣ ΑΙΝΕΙΑΣ .