ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ STEVE STENENS

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 26514/19-06-2013 ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ

2. ΣΕΡΑΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ