ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΑΠO ΤΗΝ Α.Δ.Μ-Θ

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 41619/17-06-2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ :

1. ΡΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

2. ΠΑΛΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

3. ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4. ΜΑΝΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5. ΚΟΣΕΤΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΓΕΒΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ.