Επιχορήγηση διδακτόρων της Φιλοσοφικής Σχολής για την εκτύπωση διατριβής από τα έσοδα της κληροδοσίας Μερόπης Ενυάλη

Το Συμβούλιο  Διοίκησης του Α.Π.Θ. με την αρ. πρωτ: 46734/23-02-2024 απόφασή του ενέκρινε τη πρόταση της της Επιτροπής Ενυαλίου κληροδοτήματος και κατέδειξε ως δικαιούχο της επιχορήγησης την υποψήφια με αριθμό αίτησης 84458/10-07-2023, διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, με το ποσό των 2.438,00€ από τα έσοδα του Ενυαλίου Κληροδοτήματος, για την εκτύπωση της διδακτορικής της διατριβής με τίτλο «Σχήματα της θάλασσας στον ερωτικό λόγο: η παρουσία της θάλασσας ως μεταφοράς για τον έρωτα στη λατινική ποίηση του 1ου π.Χ αιώνα», από τον εκδοτικό οίκο ΖΗΤΗ.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.