ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ ΦΑΙΔΩΝΑ ΚΛΕΙΔΑΡΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΣ 395/8-9-2016 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΦΑΙΔΩΝΑ ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΣΤΗΝ  Κ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΣΤΕΡ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 9,69.