ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)

Η ΑΠΟ 15-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ Κ. ΧΡΗΣΤΟ ΚΙΔΙΚΟΥΔΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ   ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17-09-2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ