ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)

Η ΑΠΟ 15-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΚΑΙ ΚΙΤΣΙΚΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΕΠΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 21-01-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ