ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 26485/21-06-2013 ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

1. ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ  ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

2. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ