ΜΕΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 12-05-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 78546/27-10-2015 ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ):

Α) Εγκρίνονται ως υπότροφοι οι:

1. Γιαννουλίδης Τηλέμαχος του Γεωργίου

2. Μοντίν Ιωάννης του Κλαούντιο Τζιοβάνι  

3. Σπανός Φωκίων του Νικολάου

οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης χορήγησης της υποτροφίας

Β) Δεν εγκρίνονται για τη χορήγηση της υποτροφίας οι:  

1. Δάφτσιος Άγγελος του Στυλιανού  

2. Θεοδοσίου Αντωνία του Παναγιώτη

3. Καπλάνης Γεώργιος του Γρηγορίου

4. Καπλάνης Θεόδωρος του Γρηγορίου

5. Κεσσανίδου Παναγιώτα του Δημητρίου

6. Πέρτσης Γεώργιος του Αναστασίου και

7.Τσαβδαρίδου Αναστασία του Ζαχαρία

διότι δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις  της προκήρυξης χορήγησης της υποτροφίας

Γ) Απορρίπτεται η αίτηση θεραπείας της υποψήφιας υποτρόφου Μαρίας – Βασιλικής Λασκαρίδου, διότι έχει αποφοιτήσει από την Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο, το οποίο βρίσκεται στην Πυλαία του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη, Νομού Θεσσαλονίκης και όχι στην πόλη Θεσσαλονίκης (Δήμος Θεσσαλονίκης) και

Δ) Επανεξετάζεται η αίτηση του υποψήφιου υποτρόφου Ρουσσίδη Χρήστου, διότι έχει εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και έχει μετεγγραφεί στο Α.Π.Θ.