ΜΕΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΔΩΡΕΑΣ ΑΦΩΝ ΚΟΝΤΙΔΟΥ.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ  ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ 26104/03-04-2015 ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (Α.Δ.Μ-Θ):

Α.ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΙ Κ.Κ ΚΟΣΕΤΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑ ΤΣΕΠΟΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ  ΚΑΙ

Β. ΑΝΑΠΕΜΠΕΤΑΙ Η ΑΠΟ 22/12/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Κ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ.