ΜΕΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2015-2015

Σύμφωνα με την απόφαση 236/19-01-2015 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε ο διορισμός ως υποτρόφων, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 από τα έσοδα του κληρ/τος Χρ. Βράκα των:

1. Θώμου Αγγελική

2. Μάττα Αικατερίνη

3. Μόκκα Ιωάννα-Μαρία

4. Νασιοπούλου Βαλεντίνα