ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ

 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΌΦΑΣΗ  ΤΗΣ 53889/05-08-2016 Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 22373/25-07-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ.