ΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Η  Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με το έγγραφο  αριθμ. πρωτ. 20980 π.έ./5-9-2018 αποφάσισε να μην εγκρίνει  την με αριθμ. πρωτ. 664/23-02-2018 αίτηση  χορήγησης υποτροφίας για μετεκπαίδευση σχετιζόμενη με αντικείμενο της Γεωπονοδασολογικής Επιστήμης στο εξωτερικό διότι δεν πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων της από 6-12-2017 πρόσκλησης χορήγησης υποτροφίας.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.

Αποτελέσματα υποτροφίας: