ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΥΣΤΑΘΑΚΗ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 31337π.ε. /21-9-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΝ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΥΣΤΑΘΑΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ.