ΝΕΟ!!! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ

Από τη διαδικασία της βαθμολόγησης των γραπτών από το διαγωνισμό (1/07/14) για τη χορήγηση υποτροφιών από το κληροδότημα Χρήστου Βράκα προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο (πίνακας βαθμολόγησης)

 

 

 

Αποτελέσματα υποτροφίας:
Συνημμένο