ΝΕΟ!!!!! ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2015-2016

Σας πληροφορούμε ότι,
Η επεξεργασία και ο έλεγχος των αιτήσεων θα γίνει από τις αρμόδιες επιτροπές στο αμέσως επόμενο διάστημα. 
Για τα αποτελέσματα χορήγησης των υποτροφιών θα ενημερωθούν όλοι οι υποψήφιοι εγγράφως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Η διαδικασία περιλαμβάνει: α) τον έλεγχο των δικαιολογητικών, β) την εισήγηση των υποψήφιων υποτρόφων  από την αρμόδια επιτροπή, γ) την έγκριση από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ και δ) την ΤΕΛΙΚΗ έγκριση και ανάδειξη υποτρόφων από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 4 με 5 μήνες.
Κληροδοτήματα χορήγησης υποτροφιών (ΑΠΘ):   

  1. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ Λ.
  2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
  3. ΒΑΡΚΑ Γ.
  4. ΣΑΜΑΡΑ ΣΤ. (ΙΑΤΡΙΚΗ)
  5. ΤΣΩΠΡΟΥ Κ
  6. ΕΛΛΗΣ ΣΙΜΟΥ