ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΜΗΝΗΣ ΚΟΝΤΙΔΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 26518/21-06-2013 ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. ΚΟΣΕΤΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

2. ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

3. ΤΣΕΠΟΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ