Πίνακας υποψηφίων καταγόμενων από τη Θεσσαλονίκη που υπέβαλαν δικαιολογητικά για την επιλογή τους ως υποτρόφων από το κληροδότημα Δημητρίου Τσιακμακοπούλου (πρωτοετείς) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Αποτελέσματα υποτροφίας:

 Αρχείο