Πίνακας υποψηφίων καταγόμενων από την Έδεσσα που υπέβαλαν δικαιολογητικά για την επιλογή τους ως υποτρόφων από το κληροδότημα Δημητρίου Τσιακμακόπουλου (πρωτοετείς) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Αποτελέσματα υποτροφίας:

 Αρχείο