Πίνακας υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με αποκλειστικό κριτήριο την αριστεία από τα έσοδα της Δωρεάς Εταιρεία Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος «στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου» για το 2021

Αποτελέσματα υποτροφίας:

 Αρχείο