Πίνακας υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά για τη χορήγηση υποτροφίας από τα έσοδα κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Λαζαρίδη για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για το ακαδ. έτος 2022-2023

Αποτελέσματα υποτροφίας:
Συνημμένο