Πίνακας υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά για την επιλογή τους ως υποτρόφων από το κληροδότημα Κων/νου Κατσέα (μαθητές Γυμνασίου) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Αποτελέσματα υποτροφίας:

 Αρχείο