Πίνακας υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά για τη χορήγηση υποτροφίας από τα έσοδα κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Λαζαρίδη για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Αποτελέσματα υποτροφίας:

 Αρχείο