ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΑΠΑΡΙΔΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 30833π.ε./21-9-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΑΠΑΡΙΔΗ  ΑΠΌ24-10-2014 ΕΩΣ 23/10/2015 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ.