ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ Κ. ΠΑΣΧΑΛΗ ΓΚΟΡΤΖΙΛΑ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡ/ΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 30832π.ε. /21-9-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ ΓΚΟΡΤΖΙΛΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 23/9/2015 ΕΩΣ 22/9/2016 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑ.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ.