ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2018-2019, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

Αποτελέσματα υποτροφίας:
Συνημμένο