ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2018-2019, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ

Αποτελέσματα υποτροφίας:
Συνημμένο