ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2018-2019, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Αποτελέσματα υποτροφίας:

 Αρχείο