ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ) ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2017-2018, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Αποτελέσματα υποτροφίας:

 Αρχείο