ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ “ΧΑΝΑΝΙΑ ΑΖΑΡΙΑ”

Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΔΩΡΕΑΣ ΧΑΝΑΝΙΑ ΑΖΑΡΙΑ ΜΕ ΑΠΟ 11-03-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Κ.Κ:

1. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΗΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΤΟΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ..