ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Σύμφωνα με το από 14-06-2019 πρακτικό επιλογής υποτρόφου  ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 του υπέρ του Α.Π.Θ. κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη που αφορά πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σας ενημερώνουμε ότι:

Η Τριμελής Επιτροπή επιλογής υποτρόφου αποφάσισε να δοθεί η υποτροφία στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 748/14-03-2019 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

Το παραπάνω πρακτικό αρχικά θα διαβιβαστεί στη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. και στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στην Α.Δ.Μ-Θ προκειμένου να προβεί  σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.