ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αποτελέσματα υποτροφίας:

 Αρχείο