ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 28-04-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΕΠΕΛΕΞΕ  ΚΑΙ ΤΙΣ Κ.Κ:

1. ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΛΑΖΑΡΟΥ

2. ΜΟΥΣΙΟΥ ΦΛΩΡΑ