ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΕΔΕΣΣΑ) ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2014-2015, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 16-06-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ:

1. ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΒΛΑΔΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

3. ΓΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4. ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

5. ΓΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

6. ΛΙΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ

7. ΒΑΣΔΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ