ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ

Η Τετραμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψηφίου για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους 1.500Ε σε μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμιση "στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας – Πηνελόπης Δερμίση"

Αποφάσισε:  

να δοθεί η οικονομική ενίσχυση στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 212/22-10-2020 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

Η υποψήφια με αριθμό αίτησης 210/22-10-2020 πρέπει να αποκλειστεί,  αν και έχει με διαφορά τον μεγαλύτερο βαθμό, για τυπικούς λόγους (είναι υποψήφια διδάκτωρ, όχι φοιτήτρια σε ετήσιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, όπως προβλέπει η επιστολή της δωρήτριας).

Η υποψήφια με αριθμό αίτησης 234/30-10-2020 υστερεί έναντι του υποψήφιου με αριθμό αίτησης 212/22-10-2020 και ως προς τα 2 βασικά κριτήρια: α) Κατάγεται από τη Λάρισα από την πλευρά της μητέρας, ενώ ο υποψήφιος  με αριθμό αίτησης 212/22-10-2020  από τα Τρίκαλα και από τις 2 πλευρές, και β) έχει μικρότερο βαθμό πτυχίου (7.05 έναντι 7.20).

Η υποψήφια με αριθμό αίτησης 236/30-10-2020 υστερεί ως προς το κριτήριο καταγωγής έναντι του υποψήφιου με αριθμό αίτησης 212/22-10-2020, καθώς κατάγεται από την Καρδίτσα από την πλευρά του πατέρα, ενώ ο υποψήφιος  με αριθμό αίτησης 212/22-10-2020   από τα Τρίκαλα και από τις 2 πλευρές. Τεκμαίρουμε ότι υπερτερεί ως προς τον βαθμό πτυχίου, καθώς δεν γνωρίζουμε ακριβώς τον τελικό βαθμό. Σε ό,τι αφορά το εισόδημα έχει λίγο μικρότερο εισόδημα αλλά μεγαλύτερη ακίνητη περιουσία.

Συνολικά κρίνουμε ότι ο υποψήφιος  με αριθμό αίτησης 212/22-10-2020  έχει έχει μικρό προβάδισμα.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της ανακοίνωσης χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης.