ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Η Ειδική Τριμελής Επιτροπής επιλογής δικαιούχου για τη χορήγηση χρηματικού βραβείου ύψους 3.000,00Ε από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα στην από 10-06-2019 συνεδρίασή της αποφάσισε την μη απονομή του βραβείου στον  υποψήφιο με αριθμό αίτησης 445/27-12-2018.     

Το από 10-06-2019 πρακτικό της  Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής επιλογής δικαιούχου θα διαβιβαστεί στη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. προκειμένου να εκδόσει τη δική της απόφαση.