ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Σας πληροφορούμε ότι, οι πίνακες που αναρτήθηκαν παρακάτω με τη σήμανση *ΝΕΟ*, αφορούν μόνο τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο Τμήμα Κληροδοτημάτων για χορήσηση υποτροφιών σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις.

Η επεξεργασία και ο έλεγχος των αιτήσεων θα γίνει από τις αρμόδιες επιτροπές στο αμέσως επόμενο διάστημα. 

Για τα αποτελέσματα χορήγησης των υποτροφιών θα ενημερωθούν όλοι οι υποψήφιοι εγγράφως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η διαδικασία περιλαμβάνει: α) τον έλεγχο των δικαιολογητικών, β) την εισήγηση των υποψήφιων υποτρόφων  από την αρμόδια επιτροπή, γ) την έγκριση από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ και δ) την ΤΕΛΙΚΗ έγκριση και ανάδειξη υποτρόφων από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 4 με 5 μήνες.

Κληροδοτήματα χορήγησης υποτροφιών (ΑΠΘ):   

 1. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Ν.
 2. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ Λ.
 3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)
 4. ΒΑΡΚΑ Γ.
 5. ΒΡΑΚΑ ΧΡ.
 6. ΙΜΒΡΙΩΤΗ Ι.
 7. ΚΑΤΣΕΑ Κ. (ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)
 8. ΚΑΤΣΕΑ Κ. (ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ)
 9. ΚΑΤΣΕΑ Κ. (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
 10. ΚΟΝΤΙΔΟΥ ΠΑΝ. & ΙΣΜ.
 11. ΛΑΖΑΡΙΔΗ Κ. (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)
 12. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γ.
 13. ΣΑΜΑΡΑ ΣΤ. (ΙΑΤΡΙΚΗ)
 14. ΣΑΜΑΡΑ ΣΤ. (ΘΕΟΛΟΓΙΑ)
 15. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ. (ΕΔΕΣΣΑ)
 16. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
 17. ΤΣΩΠΡΟΥ Κ.
 18. ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ Α.
 19. ΧΡΙΣΤΙΔΗ Λ.