ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΡΕΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 16986/04-02-2020 ενέκρινε:  

α) ως δικαιούχους  τους υποψηφίους με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης:

1. 580/12-02-2019

2. 760/14-03-2019

3. 690/06-03-2019

διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

 

β) ως μη δικαιούχους τους υποψηφίους με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης: 

1

754/14-03-2019

2

687/06-03-2019

3

731/13-03-2019

4

765/14-03-2019

5

761/14-03-2019

6

740/13-03-2019

7

723/12-03-2019

8

755/14-03-2019

9

683/05-03-2019

10

770/14-03-2019

11

678/05-03-2019

12

664/01-03-2019

13

766/14-03-2019

διότι δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

 

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της ανακοίνωσης χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης.