ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΊΑΣ ΤΗΣ Κ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΛΕΙΚΟΥ, ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 30838π.ε.21-9-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΊΑΣ ΤΗΣ Κ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΛΕΙΚΟΥ, ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.