ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΊΑΣ ΤΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΕΛΕΚΑ, ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 30839π.ε. /21-9-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  ΤΗΣ  Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΕΛΕΚΑ, ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

Αποτελέσματα υποτροφίας: